Handelsvilkår for Selfiecam ApS

Aftaleindgåelse
Ved accept af vores forretningsbetingelser erklærer du, at have læst og forstået betingelserne. Du bekræfter at være bekendt med, at det lejede udstyr tilhører Selfiecam ApS, og at udstyret skal tilbageleveres på den aftalte dato i ubeskadiget stand.

Produktet (Selfiecam)
Selfiecam pakken består af 1 Selfiecam, 1 stativ, 1 strømforsyning, 31 stickers, 1 USB stik og 1 transportkuffert. Ordreleverancen omfatter varerne som er fremsendt på ordrebekræftelsen.

Billederne leveres uden filtre medmindre andet er aftalt. Selfiecam har en kapacitet på 15.000 billeder pr. arrangement. Billederne kan enten udtages af kunden selv eller fremsendt på et download link, som vil være tilgængelig i 30 dage.

Betaling
Selfiecam ApS modtager betaling med PayPal Express Checkout. Betaling vil blive trukket på din konto, når Selfiecam ApS modtager din booking.

Alle beløb er i Danske kroner og er inkl. moms.

Selfiecam ApS bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer.

Levering & returnering
Selfiecam pakken skal returneres i samme stand, som det er modtaget.

Ved alle bestillinger hos Selfiecam ApS betales levering og returnering af Selfiecam ApS.

Selfiecam ApS leverer til den valgte GLS Pakkeshop ugen op til arrangementet. Selfiecam’et skal returneres dagen efter brugsdagen, ved brug af den medfølgende returlabel. Det er vigtigt, at du gemmer kvitteringen for indleveringen, til Selfiecam’et er modtaget af Selfiecam ApS.

Ved forsinket tilbagelevering til GLS Pakkeshop vil der blive opkrævet en yderligere gebyr på 500 kr. pr påløbende døgn. Ved manglende returnering, er Selfiecam ApS berettiget til, uden varsel, at afhente det lejede udstyr.

Selfiecam ApS tager forbehold overfor force majeure, således at Selfiecam ApS ikke kan gøres erstatningsansvarlig for manglende levering eller på anden vis overholdelse af udlejningsaftalen, hvis dette hidrører fra udefra kommende omstændigheder, som det på forhånd er klart, at udlejer ikke kan afværge, f.eks. opståede naturkatastrofer, strejker, optøjer, sygdom eller andres kontraktretlige misligholdelse m.v.

Ved mangler på udstyret
Hvis der er defekter på det lejede udstyr, skal du meddele det til os hurtigst muligt før dit arrangement, så̊ vi hurtigt kan hjælpe dig.

Du kan altid ringe til den vagt ansvarlige, hvis der er problemer eller tvivlsspørgsmål om det lejede udstyr.

Der må ikke foretages ændringer eller reparationer af det lejede, uden særlig skriftlig tilladelse fra Selfiecam ApS.

Skader
Eventuelle skader skal straks anmeldes til Selfiecam ApS. Tyveri og hærværk skal tillige anmeldes til politiet.

Lejeren er ansvarlig for skader opstået i lejeperioden. Dette er blandt andet, men ikke udtømmende; mekaniske skader, elektriske forstyrrelser, glemt, tabt eller forlagt udstyr, eller anden bortkomst, skader på løse kabler og lignende.

Skader skal erstattes af lejer til det lejedes vejl. udsalgspris (køb).

Afbestilling
Afbestilling eller ændring af ordre af lejet udstyr skal ske senest 30 dage inden første lejedag. Ved afbestilling debiteres 50% af lejebeløbet. Ved afbestilling senere end 30 dage før arrangementet debiteres lejer det fulde beløb.

Afbestilling og ændring af ordre kan ske via kontakt@selfiecam.se

Fortrydelsesret
Alle ordre hos Selfiecam ApS kan ikke fortrydes, idet der er tale om levering af varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer, som har fået et tydeligt personlig præg. Dette er i overensstemmelse med forbrugeraftalelovens jf. lovens § 18, stk. 2, nr. 3.

Fornyelse af lejeperiode
Fornyelse af lejeperiode og forlængelse heraf, sker ved ny kontrakt, hvori ny lejeperiode aftales. Under alle omstændigheder skal det ske skriftligt.

Klagemuligheder – oversigt og links:
Hvis du mod forventninger har en klage bedes du i første omgang sende den til os på kontakt@selfiecam.se.

Hvis tvisten ikke løses kan du kontakte Forbrugerklagenævnet:
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Link: www.forbrug.dk

Tvister mellem lejer og Selfiecam ApS vil bilve afgjort efter dansk ret og kan kun indbringes for danske domstole.